Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • 35 Offeryn Dataviz Anhygoel


  Tynnwch y gwaith caled o broses creu siartiau a ffeithluniau gyda’r offer hyn.

  Acrobat DC: Creu Ffurflenni


  Dysgwch sut i gymryd dogfennau PDF statig a’u troi’n ffurflenni rhyngweithiol gydag Acrobat DC. Mae Garrick Ch...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adnoddau Dynol: Diogelu Cyfrinachedd


  Yn y cwrs hwn, mae’r cyfreithiwr profiadol Don Phin yn eich helpu i gael dealltwriaeth o gyfrinachedd, drwy ddis...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adobe Acrobat DC: Hyfforddiant Hanfodol


  Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn cwmpasu’r pethau pwysicaf y mae angen eu gwybod i greu, golygu, fformatio a rhan...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Adobe Bridge CC: Cynghorion, Triciau a Thechnegau


  Mae Adobe Bridge CC yn elfen weithgar o’r pecyn Creative Cloud sy’n gallu eich helpu i reoli ffotograffau, gwe...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Amazon Web Services: Dadansoddeg Data 


  Learn about best practices, patterns, and tools for designing and implementing data analytics using Amazon Web Ser...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Canllaw Byr IBM SPSS Statistics 28


  Bydd y canllaw hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio llawer o'r nodweddion sydd ar gael yn SPSS. Fe'i cynlluniwyd i...

  Canllaw Cychwyn Arni gyda NVivo 11


  Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gychwyn gyda NVivo 11 Starter ar gyfer Windows. Mae'n darparu gweithdrefnau cam...

  Canllaw Microsoft Forms TaSG


  Mae Microsoft Forms yn rhaglen arolygu newydd sy’n rhan o danysgrifiad addysg Y Drindod Dewi Sant i Office 365. ...