Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol Gyda Facebook a Twitter


  Dysgwch sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eich busnes. Dysgwch sut i greu proffiliau Facebook...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Adenillion o Fuddsoddi


  Mae’r cwrs hwn yn eich helpu i fynd tu hwnt i fetreg balchder, megis nifer y bobl sydd wedi eich hoffi, i ddango...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol: Strategaeth ac Optimeiddio


  Dysgwch ddull tri cham ar gyfer optimeiddio’ch cymysgedd o farchnata ar y cyfryngau cymdeithasol. Cewch safbwynt...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Moeseg Data: Gwneud Penderfyniadau ar Sail Data


  Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau i chi sydd eu hangen i wneud y penderfyniadau gorau. Bydd yr hyfforddwr Doug ...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Moeseg Data: Rheoli Data Preifat Eich Cwsmeriaid


  Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau i chi sydd eu hangen i wneud y penderfyniadau cywir. Bydd yr hyfforddwr Doug ...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Monitro’r Cyfryngau Cymdeithasol: Strategaethau a Sgiliau


  Ymunwch â’r strategydd ar y cyfryngau digidol a chymdeithasol, Martin Waxman, wrth iddo gymharu apiau allweddol...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Recriwtio Doniau Gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol


  Dysgwch sut i recriwtio’r doniau gorau drwy blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol megis LinkedIn, Twitter a Fac...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Rheoli a Rhannu Data Ymchwil


  Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i reoli a rhannu data ymchwil ar gyfer dysgwyr.

 • Rheoli Dadansoddi Data


  Fe’i cynigir gan Brifysgol Johns Hopkins. Mae’r cwrs hwn sy’n wythnos o hyd yn disgrifio proses dadansoddi d...