Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • 32 o’r Offer Cynhyrchiant Gorau y Bydd Byth eu Hangen Arnoch (Blog)


  Mae offer cynhyrchiant di-rif ar gael, ond sut dylem ni ddewis? Dyma rai o’r offer ac apiau gorau ar gyfer rheol...

 • 35 Offeryn Dataviz Anhygoel


  Tynnwch y gwaith caled o broses creu siartiau a ffeithluniau gyda’r offer hyn.

  Addasu’ch Gwedd Mewn Cyfarfod Teams


  Mae Teams yn ceisio rhagweld beth yr hoffech ei weld mewn cyfarfod.  Pan fydd rhywun yn dechrau siarad, rydym yn ...

 • Adeiladu Cymuned Greadigol Ar-lein


  Dysgwch sut i greu a meithrin cymuned ar-lein ymgysylltiol i gyfoethogi’ch busnes creadigol.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Adeiladu cysylltiadau â dysgwyr newydd


  Bydd llawer o ddarparwyr yn croesawu dysgwyr newydd ym mis Medi. Mae Esther yn archwilio syniadau i helpu tiwtoria...

  Adeiladu perthnasoedd busnes


  Meistrolwch grefft adeiladu perthnasoedd busnes, ynghyd â dynodi offer i adeiladu perthnasoedd ar-lein.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adeiladu Perthnasoedd Proffesiynol


  Dysgwch sut i droi cysylltiadau’n berthnasoedd ystyrlon gydol oes sydd o fudd i bawb dan sylw.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Adeiladu Portffolio Ar-lein


  Crëwch bortffolio digidol ar gyfer eich gwaith celf, dylunio, neu ffotograffiaeth. Dysgwch sut i adeiladu portffo...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adobe Acrobat DC: Hyfforddiant Hanfodol


  Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn cwmpasu’r pethau pwysicaf y mae angen eu gwybod i greu, golygu, fformatio a rhan...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.