Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Adobe Education Exchange


  Darganfyddwch wersi, gweithgareddau a phrosiectau i’ch dosbarth yn rhad ac am ddim.

 • Creu Adnoddau Hygyrchedd Digidol


  Yn AbilityNet maent yn credu mewn byd digidol sy’n hygyrch i bawb. Ewch i’w gwefan i gael ystod o ddolenni def...

 • Creu Blog Cyfrifol Gyda Safleoedd Google


  Dysgwch am ddiogelwch ar-lein wrth adeiladu blog.

 • Creu Cyflwyniad – ‘Popeth am Bwnc’


  Dewiswch bwnc sy’n bwysig i chi a rhannu gwybodaeth amdano drwy greu cyflwyniad rhyngweithiol.

 • Creu Llyfr Gwaith yn Excel


  Dysgwch sut i greu taenlen, mewnbynnu data a chreu siart yn Excel.

 • Creu Offeryn Golgu Gyda Rhaglennu


  Gwellwch aseiniad ysgrifenedig drwy greu rhaglen olygu awtomatig gyda chod.

 • Datrys Problemau’n Greadigol


  Datrys problemau’n greadigol yw’r broses strategol i ddod o hyd i atebion i broblemau a ffyrdd o fanteisio ar ...

 • Dylunio Ffeithlun yn Google Drawings


  Crynhowch a chyfleu gwybodaeth yn weledol drwy greu ffeithlun yn Google Drawings.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Dysgu Dylunio Ffeithluniau


  Er mwyn creu ffeithlun sy’n wir yn llwyddiannus, rhaid i chi ddeall pŵer cyfathrebu gweledol. Gall delweddau a ...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.