Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • AD a Thrawsnewid Digidol


  Dysgwch sut i symud recriwtio ar-lein, gweithredu dysgu a datblygu digidol, manteisio ar offer cynhyrchiant y cwmw...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adobe Education Exchange


  Darganfyddwch wersi, gweithgareddau a phrosiectau i’ch dosbarth yn rhad ac am ddim.

  Arloesi Goruwchddynol


  Yn y crynodeb llyfr sain hwn, dysgwch am y posibiliadau mae Deallusrwydd Artiffisial yn eu cynnig i fusnesau a def...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arloesi o Ran Gwasanaethau


  Sut i ddynodi arloesi o ran gwasanaethau – arloesi o ran proses, gwasanaethau newydd, a modelau busnes newydd ar...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arwain Gydag Arloesi


  Meithrinwch arloesi yn eich sefydliad. Dysgwch am ffyrdd niferus y gall arweinwyr ysbrydoli arloesi ac archwilio g...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Arwain Prosiectau o Bell a Thimau Rhithwir


  Dysgwch sut i reoli prosiectau o bell ac arwain timau rhithwir yn llwyddiannus.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Awgrymiadau ar Gyfer Darllen a Defnyddio Dogfennau Pdf y Gellir eu Llenwi


  Sut i lawrlwytho ffurflen PDF ar-lein a’i llenwi.

 • Awtomeiddio Prosesau Robotig, Deallusrwydd Artiffisial a Thechnoleg Wybyddol i Arweinwyr


  Dysgwch beth mae angen i uwch-reolwyr ei wybod i symud o gwmpas gweithrediadau digidol, hidlo’r sŵn, a digideid...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Canllawiau Cyflym Illustrator 2023


  Mae Adobe Illustrator yn rhaglen golygu a dylunio graffeg fector sydd o safon diwydiant, ac os ydych yn gweithio y...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.