Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

Addasu’ch Gwedd Mewn Cyfarfod Teams


Mae Teams yn ceisio rhagweld beth yr hoffech ei weld mewn cyfarfod.  Pan fydd rhywun yn dechrau siarad, rydym yn ...

 • Adeiladu Cymuned Greadigol Ar-lein


  Dysgwch sut i greu a meithrin cymuned ar-lein ymgysylltiol i gyfoethogi’ch busnes creadigol.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Adeiladu perthnasoedd busnes


  Meistrolwch grefft adeiladu perthnasoedd busnes, ynghyd â dynodi offer i adeiladu perthnasoedd ar-lein.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adeiladu Perthnasoedd Proffesiynol


  Dysgwch sut i droi cysylltiadau’n berthnasoedd ystyrlon gydol oes sydd o fudd i bawb dan sylw.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Adeiladu Portffolio Ar-lein


  Crëwch bortffolio digidol ar gyfer eich gwaith celf, dylunio, neu ffotograffiaeth. Dysgwch sut i adeiladu portffo...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Canllaw i Berchnogion Timau


  Canllaw i berchnogion timau ar Microsoft Teams.  O sgwrsio a chyfarfodydd i ddefnyddio timau a sianeli, mae Micro...

 • Creu Neu Ymuno â Thîm ym Microsoft Teams


  Dysgwch sut i greu neu ymuno â thîm ym Microsoft Teams.

 • Creu Strategaeth Gyfathrebu


  Dysgwch sut i ddatblygu strategaeth gyfathrebu sy’n gallu eich helpu i fod yn gyfathrebwr meistrolgar a thorri d...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Cydweithio ar ffeil Sway


  Eisiau gweithio gyda phobl eraill i greu ffei Sway? Mae’r fideo hwn yn arddangos gwahodd pobl eraill i lunio ffe...