Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Adeiladu cysylltiadau â dysgwyr newydd


  Bydd llawer o ddarparwyr yn croesawu dysgwyr newydd ym mis Medi. Mae Esther yn archwilio syniadau i helpu tiwtoria...

 • Ailddiffinio Dadansoddeg Dysgu yn y Gweithle


  Dysgwch sut i ddefnyddio dadansoddeg dysgu i sbarduno gwell mewnwelediad ar gyfer eich sefydliad Dysgu a Datblygu....

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Awgrymiadau E-Ddysgu


  Cewch awgrymiadau cyflym i gyfoethogi’ch proses o ddatblygu e-ddysgu. Crëwch gyrsiau e-ddysgu sy’n fwy deniad...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Canllaw Dysgu ac Addysgu Ar-lein


  Mae’r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth am gael mynediad i ddarlithoedd a chyfarfodydd ar-lein, meddalwedd arbenigo...

  Canllaw Mannau Dysgu ac Addysgu


  Yn PCYDDS, mae ein mannau dysgu ac addysgu yn sylfaenol i’n gwerth craidd o drawsnewid addysg; trawsnewid bywyda...

  Canllaw offeryn darganfod myfyrwyr


  Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i fynd i’r afael ag Offeryn Darganfod JISC ac i lywio’ch ffordd drwy bob cam ...

  Canllaw offeryn darganfod staff


  Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i fynd i’r afael ag Offeryn Darganfod JISC ar gyfer staff ac i lywio’ch fford...

  Canllaw Porth Cwmni


  Llywiwch o gwmpas rhyngwyneb Porth y Cwmni gyda’r canllaw fideo defnyddiol hwn. Dysgwch sut i chwilio am apiau a...

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Cychwyn arni gyda Microsoft Certified Educator (MCE)


  Mae rhaglen Addysgwr Ardystiedig Microsoft (Microsoft Certified Educator) yn rhaglen datblygu proffesiynol sy’n ...

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.