Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

Adeiladu cysylltiadau â dysgwyr newydd


Bydd llawer o ddarparwyr yn croesawu dysgwyr newydd ym mis Medi. Mae Esther yn archwilio syniadau i helpu tiwtoria...

Cyfle ar gyfer creadigrwydd a chynwysoldeb


Yn y neges hon gan y siaradwr gwadd, mae Miranda Melcher yn defnyddio enghraifft fanwl o’i phrofiad ei hun i dda...

Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Diffinio a Chyflawni Nodau Proffesiynol


  Dysgwch sut i ddiffinio a gosod nodau proffesiynol – ac wedyn gweithio i’w cyflawni.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Tablet
 • DPP 1 Funud ar Ddysgu Digidol a Hunanddatblygiad


  Dilynwch y blog DPP 1 funud ar gyfer ystod o adnoddau’n cwmpasu amrywiaeth o offer sy’n gallu eich helpu i dda...

 • Dylunio Ardaloedd o Gwmpas Dysgu


  Mae gweledigaeth esblygol ynghylch beth sy’n gwneud profiad dysgu diddorol, a disgwyliadau ac amgylchiadau newid...

  Dylunio dysgu cyfunol a dysgu ar-lein


  Ewch i’r afael â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i addysgu dysgu cyfunol a dysgu ar-lein ar draws pob maes pw...

 • Dysgu Ar-Lein: Astudio ac Adfyfyrio


  Manteisiwch i’r eithaf ar ddysgu ar-lein drwy adfyfyrio a rhannu eich dysgu â phobl eraill.

 • Dysgu Ar-Lein: Chwilio ac Ymchwilio


  Gwellwch eich sgiliau ymchwil ar-lein a’ch gallu i ddadansoddi ffynonellau gwybodaeth yn feirniadol.

 • Dysgu Ar-Lein: Rheoli Eich Hunaniaeth


  Adfyfyriwch ar sut yr hoffech eich cyflwyno eich hun ar-lein a chymryd camau cadarnhaol tuag at y nodau hyn.