Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Creu Profiadau Dysgu Cynhwysol


  Yn y cwrs hwn, bydd yr arbenigydd dysgu a datblygu Naphtali Bryant yn dangos pŵer profiadau dysgu cynhwysol a sut...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Dysgu Brandio Personol


  Dysgwch gyfrinachau brandio personol yn y cwrs hwn gyda’r arbenigwr marchnata Chelsea Krost. Mae Chelsea yn esbo...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Gwaredu Straen: Myfyrio a Symud er Mwyn Rheoli Straen


  Mae straen yn wenwynig. Mae dod o hyd i ffyrdd iach o ddileu straen yn hanfodol ar gyfer bywyd hapus, iach. Mae’...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Gwell Iechyd i’r Arddwrn a’r Penelin


  Gall cyflyrau megis llid ar y penelin a syndrom twnnel y carpws ddod yn sgil defnydd ailadroddus a hirdymor o’r ...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Meithrin Ystwythder Meddwl


  Mewn byd sy’n llawn newidiadau cyflym, ni allwn barhau i feddwl yn yr un hen ffordd. Rhaid i ni herio ein harfer...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.