Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Adeiladu Portffolio Ar-lein


  Crëwch bortffolio digidol ar gyfer eich gwaith celf, dylunio, neu ffotograffiaeth. Dysgwch sut i adeiladu portffo...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adnoddau Dynol: Diogelu Cyfrinachedd


  Yn y cwrs hwn, mae’r cyfreithiwr profiadol Don Phin yn eich helpu i gael dealltwriaeth o gyfrinachedd, drwy ddis...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adobe Acrobat DC: Hyfforddiant Hanfodol


  Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn cwmpasu’r pethau pwysicaf y mae angen eu gwybod i greu, golygu, fformatio a rhan...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Adobe Education Exchange


  Darganfyddwch wersi, gweithgareddau a phrosiectau i’ch dosbarth yn rhad ac am ddim.

 • Ailddiffinio Dadansoddeg Dysgu yn y Gweithle


  Dysgwch sut i ddefnyddio dadansoddeg dysgu i sbarduno gwell mewnwelediad ar gyfer eich sefydliad Dysgu a Datblygu....

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Amazon Web Services: Dadansoddeg Data 


  Learn about best practices, patterns, and tools for designing and implementing data analytics using Amazon Web Ser...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arloesi Cynnyrch i Reolwyr Cynnyrch


  Dysgwch sut i ddelio â phob cam o ran arloesi cynnyrch, o ddynodi problemau i lansio a graddio. Archwiliwch strat...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Arloesi Goruwchddynol


  Yn y crynodeb llyfr sain hwn, dysgwch am y posibiliadau mae Deallusrwydd Artiffisial yn eu cynnig i fusnesau a def...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arloesi o Ran Gwasanaethau


  Sut i ddynodi arloesi o ran gwasanaethau – arloesi o ran proses, gwasanaethau newydd, a modelau busnes newydd ar...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.