Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

 • Aros yn Gysylltiedig Gyda Sgyrsiau


  Aros yn gysylltiedig gyda sgyrsiau ym Microsoft Teams.

 • Arwain Cyfarfodydd Cynhyrchiol


  Dysgwch sut i wneud yn fawr o’ch cyfarfodydd, gan eu troi’n ddulliau cynhyrchiol ar gyfer cyfathrebu, cysylltu...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arwain Gydag Arloesi


  Meithrinwch arloesi yn eich sefydliad. Dysgwch am ffyrdd niferus y gall arweinwyr ysbrydoli arloesi ac archwilio g...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Arwain Prosiectau o Bell a Thimau Rhithwir


  Dysgwch sut i reoli prosiectau o bell ac arwain timau rhithwir yn llwyddiannus.

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Arwain Trawsnewid Digidol yn Effeithiol


  Helpwch eich cwmni i gamu i’r dyfodol. Dysgwch sut bydd technoleg yn effeithio ar eich busnes a sut i arwain men...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Asesu Aeddfedrwydd Digidol


  Mae sefydliadau o bob maint yng nghanol cael eu trawsnewid yn ddigidol. Mae llawer yn adweithio mewn seilos heb ff...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Awgrymiadau a Thriciau OneNote


  Ymunwch â Heather Severino am drafodaeth fanwl yn y fideo hwn, ‘Doing more with OneNote’, rhan o Awgrymiadau ...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

 • Awgrymiadau a Thriciau Padlet


  Canllaw rhyngweithiol ar gyfer defnyddio Padlet fel eich pinfwrdd digidol i ddal a rhannu syniadau mewn amser real...

 • Awgrymiadau ar Gyfer Darllen a Defnyddio Dogfennau Pdf y Gellir eu Llenwi


  Sut i lawrlwytho ffurflen PDF ar-lein a’i llenwi.