Canfyddwr Adnoddau

Os na fydd eich chwiliad yn dychwelyd y canlyniadau yr oeddech yn chwilio amdanynt, ceisiwch glirio'r holl hidlyddion, a dechreuwch eto.

Dadansoddi Data Mawr gyda Hive


Dysgwch sut i ddefnyddio Hive i ddadansoddi setiau data mawr a chael gwybodaeth o Hadoop. Dysgwch sut i weithio gy...

Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

Data Mawr yn Oes Deallusrwydd Artiffisial


Archwiliwch ddata mawr a sut mae’n gweithio. Dysgwch am berthynas data mawr â Deallusrwydd Artiffisial, gwyddor...

Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

 • Delweddu Data ar Gyfer Dadansoddi Data a Dadansoddeg


  Dechreuwch feddwl yn fwy eglur a strategol am ddelweddu data. Dysgwch sut i ddefnyddio arferion gorau delweddu a d...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Dulliau cyfunol ar gyfer amgylchedd dysgu modern (ADRh)


  Mae’r llwybr dysgu hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio Microsoft Teams i ymgysylltu â myfyrwyr mewn amgylcheddau ...

 • Gwybod Eich Hawliau: Hawlfraint a Chi


  Darganfyddwch beth yw hawlfraint a beth mae’n ei ddiogelu, a sut i ddefnyddio deunydd â hawlfraint yn eich astu...

 • Hawlfraint i Bobl Greadigol: Diogelu Eich Gwaith


  Cychwyn cyflym ar gyfer OneNote. Dysgwch sut i greu llyfr nodiadau, agor llyfr nodiadau, a symud rhwng llyfrau nod...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Mae'r ddolen hon ar gael i staff a myfyrwyr yn unig.

  Hygrededd a Dibynadwyedd Ffynonellau i Athrawon


  Mae’r modwl hwn yn edrych ar ddull systematig o asesu dibynadwyedd a dilysrwydd gwybodaeth sy’n debygol o gael...

  Student working on laptop and screen
 • Hysbysebu ar YouTube


  Tynnwch sylw – a chwsmeriaid – drwy hysbysebu ar YouTube. Mae’r arbenigwr marchnata Anson Alexander yn dango...

  Mae'r cwrs yma ar LinkedIn Learning. Cofrestrwch i gael cyfrif am ddim yma yn gyntaf gan ddefnyddio manylion mewngofnodi'r brifysgol.

  Llythrennedd Digidol: Elfennau Hanfodol


  Mae Dr. Doug Belshaw yn Ymchwilydd/Dadansoddwr yn JISC Advance lle mae’n ymchwilio ac yn ymgynghori ynghylch mat...